Wystartuj z nami
Akcja testowania
KLIENT: OKT kids
 

Akcja testowania miała na celu promocję pojemnika Traveller Hippo.

W pierwszym etapie akcji spośród ponad 800 zgłoszeń wyłoniliśmy 20 testerek. W kolejnym etapie sprawdzały one Traveller podczas wycieczki z dzieckiem, a następnie dodawały swoje rekomendacje oraz wypełniały ankietę dotyczącą produktu.
Dzięki temu otrzymaliśmy bardzo cenną informację zwrotną na temat tego produktu, co zostało zaprezentowane na infografice podsumowującej całą akcję.

Po zakończeniu testowania wzrosło zainteresowanie Travellerem, zarówno wśród rodziców jak i blogerek. Dowiedzieli się oni,
jak wykorzystywać pojemnik oraz docenili jego praktyczną stronę i ładny wygląd, co jest największym sukcesem akcji.

 

 

 

800

zgłoszeń

20

unikatowych 
testerek